Základná škola s materskou školou Bežovce
Konzultačné hodiny Novinky Učitelia Triedy Žiaci Testy Alf  Ochrana osobných údajov
Navigácia

Vítajte na stránke našej školy

História školy

Profil školy

Sídlo školy:

Základná škola s materskou školou Bežovce č.90 sa nachádza v najstaršej obci v okrese Sobrance, v Bežovciach. V archívnych dokumentoch sa obec prvýkrát spomína od roku 1214 pod názvom BLEZENALAZA. Obec Bežovce leží vo východnej časti Východoslovenskej nížiny na nánosovom vale rieky Uh, vytekajúcej z Ukrajinských Karpát, vlievajúcej sa do rieky Laborec. Leží asi 3 km od Ukrajinských hraníc a asi 5 km od mesta Užhorod ( vzdušnou čiarou). Susediacimi obcami s obcou Bežovce sú z východnej strany Jenkovce a Záhor, zo severnej strany obec Tašuľa, z juhovýchodnej strany obec Lekárovce a zo západnej strany obec Vysoká nad Uhom.

História školy:

Dvojposchodová budova základnej deväťročnej školy spolu s budovou školskej dielne bola dokončená a skolaudovaná v októbri 1963. Do užívania bola odovzdaná 22.10.1963 a prví žiaci do jej priestorov vstúpili 25.10.1963. Do tejto doby bola základná deväťročná škola a to I. stupeň ročníky 1 až 5 a II. Stupeň ročníky 6 až 9 rozhodené v štyroch budovách umiestnených na hlavnej ulici Bežoviec.

Od zborovne a riaditeľne ZDŠ, ktoré boli situované v jednej z nich, bola vzdialenosť od 0,5 km až do 1 km. Presun učiteľov na ďalšiu vyučovaciu hodinu v ďalšej budove bol súčasťou prestávky medzi jednotlivými vyučovacími hodinami. Základnú deväťročnú školu v tom čase navštevovali žiaci zo spádových obcí a to okrem Bežoviec žiaci z Lekároviec, Záhora, Pinkoviec a od roku 1980 aj žiaci z Bajan. V tomto období bolo na škole 500 žiakov.

Súčasnosť:V kalendárnom roku 2009 našla škola v spolupráci s Obecným úradom Bežovce, ako zriaďovateľom ZŠ s MŠ, realizuje štyri projekty v celkovej hodnote 660.000 Eur. Najväčšiu zásluhu na prvých troch projektoch má starosta obce Mgr. Tomáš Tkáč.

Ide o tieto projekty:
Projekt: Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia strechy objektu ZŠ s MŠ Bežovce
Projekt: Výstavba multifunkčného ihriska
Projekt: Implementácia inovatívnych foriem a metód výučby na ZŠ Bežovce
Projekt: Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách.Okrem týchto projektov sa škola zapojila aj do nasledovných projektov:
Projekt: 72 hodín bez kompromisu
Projekt: Zriadenie učebne kontinuálneho vzdelávania.

photo

Nedeľa 25. 7. 2021

Počet návštev: 2060246

Narodeniny a meniny:

Dnes (Nedeľa 25.7.2021)

Jakub Rokyta (7.A)
Jakub Trávnik (4.A)
Jakub Špilko (5.A)
Jakub Želez (1.A -2.A)

Zajtra (Pondelok 26.7.2021)

Ing. Anna Bumberová
Mgr. Anna Horňaková
Anna Pavľušková
Mgr. Anna Sidorová

Pozajtra (Utorok 27.7.2021)